دوشنبه 25 اسفند‌ماه سال 1382

© Royalty-Free/RF247165
به او بیاموز...

 

       می دانم که باید بیاموزد همه ی انسانها با انصاف و درستکار نیستند.امّا این را هم به او بیاموز که به ازای هر انسان رذلی قهرمانی هم هست و در مقابل هر سیاستمدار خودخواهی رهبری از خود گذشته و فداکار.به او بگو به ازای هر خصمی دوستی هم هست.

       می دانم که باید مدّتی وقت صرف کرد.امّا اگر می توانی به او بیاموز که زحمت کسب یک دلار ارزشی بسیار بیش از شادی پیدا کردن پنج دلار دارد.شکست را به او بیاموز همچنین لذّت پیروزی را.او را از حسادت بر خوردار و اگر می توانی راز خنده ی خاموش را به او بیاموز و از شگفتی های کتابها برایش بگو.زمانی هم به او بده تا به راز پرواز پرندگان در آسمان ، زنبورها در نور خورشید و گلها در دامنه های سر سبز بیندیشد.به او بیاموز مردود شدن بسیار شرافتمندانه تر از تقلب کردن است.به او بیاموز به نظرات خودش ایمان داشته باشد حتّی اگر همه به او بگویند اشتباه می کند.

        بیاموز که با مردم مهربان و متواضع ، به مهربانی و تواضع رفتار کند و با مردم متکبّر و خشن به تکبر و خشونت.بیاموز به مردم عیب جو و منفی باف اعتنا نکند.بیاموز که قدرت بازو و مغزش را به بالاترین مزایده ها بفروشد.امّا هرگز اجازه ندهد برچسب قیمتی بر قلب و روحش آویخته شود.بیاموز گوشهایش را بر عربده های اراذل و زورگویان ببندد و بایستد و مبارزه کند.

        با او به ملایمت و مهربانی رفتار کن امّا او را در آغوش نگیر چون تنها آزمون آتش است که استیل گرانبهایی را می آفریند.به بودن و زندگی کردن تشویقش کن و بگذار صبر را تجربه کند تا شجاع و بی باک شود.به او بیاموز همیشه عمیق ترین ایمان را به خود داشته باشد.چرا که در این صورت همیشه عمیق ترین ایمان را به نوع بشر خواهد داشت.

خواهش بزرگیست.می دانم.امّا ببین چه کاری می توانی برایش بکنی.آخر او پسرک خوبیست.
.............................................................................................................................
از همتون بابت کامنتای قشنگتون ممنون.در ضمن صبح سحر به شما تو مطلب قبلی جواب دادم.موفق باشین!