پنج‌شنبه 8 مرداد‌ماه سال 1383
                                      

سلام

 

خبرهای رسیده از منابع خبری بسیار قوی قدرت و موثق ( هیچ گونه مسئولیتی بابت غلط یا درست بودن این کلمات بر دوش من یکی جا نمیپذیرد ) حاکی از آن است که اینجانب حالی واسه نوشتن ندارم و احتمالا تا اطلاع ثانوی نخواهم داشت. تا موقعی که مغزم تحرکش بیشتر بشه و ضد حال نزنه! اصلانم نمیخوام لوس بازی درآرم یا زیادی لوسش کنم . خب وقتی حسش نیس یعنی چی ؟ یعنی حسش نیس ! البته اگه یه چیز درست درمون پیدا کنم حتما میذارمش اینتو مشکل اینجاست که درست درمون این روزا کمیابیده شده ! ولی به جون بچت نباشه به جون تو اگه پیدا کردم میذارم ! به جون حاجی حتما حاجی!!( قابلیت توجه برای چن نفر!!! )

 

فک کنم داره میره تو مایه های ننریشن ( بخوانید :*  nonoration) پس تا نزدم تو جاده خاکی خدافظی کنم ! پیشاپیش از نظرات سازنده و ارزنده و خوبنده و کوبنده ی شما کمال متشکرم را دارا میشوم و تشکرمال از شما که وقت بی ارزشتر از طلاتو گذاشتی این چرت و پرتا رو خوندی و ایده ایم از مغزت تراوش نکرد موفقیت خود را صمیمانه و عاجزانه و نیاز آلودانه از خداوندگار مهربان و غافر خواستارم به طرز اساسی و شدید! اگه خیلی ناراحتی خواستی توام خواستار باش !!!

 

*رجوع گردد به صفحه ی 678 فرهنگ لغات کوچه باغیه وبستر( پیداش نکردیم به من مربوط نیس )