شنبه 15 اسفند‌ماه سال 1383
*ـ* : اون عکس بالاییشو برداشتم . هدف ما جلب رضایت خودمان است و بس !