یکشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1384
وقتی تابستون آدمو به زور بفرستن مدرسه  سر کلاس حسابان اونم ساعت ۷:۳۰ صب اونم با یه معلمی که از اول که میاد تو  شروع میکنه دویدن تو اون چ.. مثقال کلاس  نباید  بیشتر از این* انتظار داشته باشن !

پ.ن : این !
پ.ن.ن :‌بازم تو اون روح کثیفتون  
*لینکش دُرُس شد