سه‌شنبه 2 دی‌ماه سال 1382
                                         خال هندو

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
                                               بخال هندویش ببخشم سمرقند و بخارا را
بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت
                                               کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا را
فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب
                                               چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را
ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است
                                                بآب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را
من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم
                                                که عشق از پرده ی عصمت برون آرد زلیخا را
اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعاگویم
                                                 جواب تلخ میریزند لب لعل شکر خارا
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند
                                                  جوانان سعادتمند پند پیر دانا را
حدیث از مطرب و می گو راز دهر کمتر جو
                                                   که کس نگشود و نگشاید بحکمت این معما را
غزل گفتی و درسفتی بیا و خوش بخوان حافظ
                                                   که بر نطم تو افشاند فلک عقد ثریا را
سعی کن از چیزهایی که داری نهایت لذت را ببری .تن سالم و عقل سالم بهتر از مال است.سعی کن به پند بزرگان گوش کنی که موفقیت و سعادت در پند پذیری است و هرگز راز کسی را فاش نکن.
............................................................................................................................
سلام.
اینو برای همه به خصوص برای اونی نوشتم که خودش میدونه!!!!!اینم تعبیر فالت
راستی یه چیزی امتحانات من از شنبه شروع می شه و من متاسفانه یا خوشبختانه از خدمتتون برای ۲ هفته مرخص میشم..حتمآ بعد از امتحانات جبران میکنم!!!!پس تا ۲ هفته ی دیگه خداحافظ همتون.....