دوشنبه 31 فروردین‌ماه سال 1383

تو را من چشم در راهم شباهنگام
که می گیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی
وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم
تو را من چشم در راهم.
شباهنگام در آن دم که بر جا دره ها چون مرده ماران خفتگانند
درآن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام
گرم یادآوری یا نه من از یادت نمی کاهم
تو را من چشم در راهم....
.......................................................................................................................................................................................
 شماها آهنگه وبمو می شنوین؟؟؟اگه می شنوین به منم بگین.چون من که نمی تونم بشنوم.حالا چراشو نمی دونم.