یکشنبه 25 مرداد‌ماه سال 1383

DWF15-137986 - STORY000095470000277958-028 - OPENING CEREMONY OF THE BARCELONA OLYMPICS.DWF15-137741 - STORY00009547
السلام!
بسیار خرسند خاطرم که المپیکم آغازیده!صد سال به این سالا! موید باشی یونان!
قرمز سبز سیاه زرد آبی تونم مبارک!
اندکیم سرگرمیه المپیکی :
 یک عدد کلیپ باحال
 یه سری عکس از المپیک ۲۰۰۴

اندکی بی ربط به المپیک :
پشه کشی!

دیکشنری