سه‌شنبه 22 دی‌ماه سال 1383

***
قابل توجه خیلیا ! :

 

ساندی تایمز نوشته است :

تحقیقاتی که توسط دانشگاه های بریتانیا انجام شده ، نشان میدهد احتمال ازدواج پسران به ازای هر 16 امتیاز بیشتر ، در آزمون های ضریب هوشی،35% افزایش پیدا میکند.این در حالی است که همین میزان ضریب هوشی بالاتر ، احتمال ازدواج دختران را 40 % کاهش میدهد. در این بررسی که پزوهشگران 4 دانشگاه انگلیس در آن شرکت داشتند، ضریب هوشی 900 دختر و پسر در سن 11 سالگی بررسی شد و بعد از 40 سال باز هم پزوهشگزان سراغ آنها رفتند.نتایج این بررسی نشان داد دخترانی که ضریب هوشی بالاتری داشته اند کمتر به سراغ ازدواج رفته اند.اما پسرهایی که از ضریب هوشی بالایی برخوردار بوده اند، ازدواج را انتخاب کرده اند.

 

کشیده شده (کش رفته شده ) از مجله ی 40چراغ

 

پامطلبی :

 

دارین که ؟! یه کف مرتب به افتخار همه ی دخترای آی کیو بالا!!دس دسسسسسسسسسسس !! لامسّب!با توام... هوی ! آآآآآآآآآآآآآآآآاهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ! آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه !