شنبه 29 اسفند‌ماه سال 1383


*سوال :‌ اگه کسی ناخوناشو بجوه باید مسواک بزنه ؟؟!